Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

  1. Laatst bijgewerkt op

U kunt Belg zijn van rechtswege (automatisch) of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. De wetgeving hierover is soms ingewikkeld. Het Federale overheidsdienst Justitie zorgt hiervoor. Bij twijfel over individuele dossiers neemt u dan contact met ons op.

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Wees op tijd!


Soms is het belangrijk dat een actie van u op tijd gebeurt. Neem op tijd contact met ons op als u denkt dat u zich bevindt in een van de volgende situaties :

  1. U bent een Belg die in het buitenland geboren is en die als volwassene nooit (echt) in België heeft gewoond. U riskeert de Belgische nationaliteit te verliezen op 28 jaar. Neem op tijd contact om dit te vermijden.
  2. U bent een Belg en u bent in het buitenland geboren, en hebt kinderen. Uw kind heeft niet altijd automatisch de Belgische nationaliteit. Als uw kind ook in het buitenland is geboren, dan is het mogelijk dat uw kind geen Belg is. Sommige kinderen kunnen Belg worden maar alleen vóór ze 5 jaar zijn. Neem op tijd contact op als u denkt dat u in dit geval bent.
  3. Een kind kan alleen de Belgische nationaliteit van zijn/haar ouders erven als u de juridische ouder bent naar Belgisch recht. Buitenlandse geboorteaktes zijn niet automatisch geldig naar Belgisch recht. Het risico is groter als u niet officieel getrouwd bent, als u of uw partner eerder getrouwd zijn geweest, of de geboorte nooit is geregistreerd bij het Belgische beroepsconsulaat. Neem in geval van twijfel contact op.